Čo je v cene kúpených šiat?

 • drobné úpravy šiat
 • svadobný vak a vešiak
 • spodnička, ak je potrebná
 • krátky závoj
 • prenájom bolerka, kožušteka,
 • odborné poradenstvo
 • vyžehlenie šiat a závoja pred svadbou

V cene nie je zahrnutá väčšia úprava šiat, skrátenie šiat, vyčistenie a oprava šiat po svadbe. Túto službu vám poskytne priamo v salóne krajčírka za ceny platné v rámci služby Oprava a úprava odevov.

Čo je v cene za prenájom šiat?

 • úprava šiat pred svadbou
 • spodnička
 • krátky závoj
 • prenájom bolerka, kožušteka,
 • prenájom niektorých svadobných doplnkov
 • vyčistenie a drobná úprava šiat po svadbe

V cene nie je oprava poškodených šiat po svadbe. V prípade poškodenia šiat nad rámec obvyklého opotrebenia je potrebné zaplatiť adekvátnu finančnú náhradu, v prípade poškodenia šiat v takom rozsahu, ktoré neumožňuje ich ďalší prenájom, je potrebné doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou prenájmu.