V cene kúpených šiat nie je zahrnutá úprava šiat pred svadbou, ani oprava a vyčistenie šiat po svadbe. Tieto platené služby Vám na vyžiadanie poskytne majiteľka samostatnej prevádzky Oprava a úprava odevov so sídlom priamo v salóne.

V cene prenajatých šiat nie je oprava poškodených šiat po svadbe. V prípade poškodenia prenajatých šiat nad rámec obvyklého opotrebenia je potrebné zaplatiť adekvátnu finančnú náhradu, v prípade poškodenia šiat v takom rozsahu, ktoré neumožňuje ich ďalší prenájom, je potrebné doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou prenájmu. Viac info v zmluve o prenájme.