V cene kúpených šiat nie je zahrnutá väčšia úprava šiat, ktorá je potrebná napr. z dôvodu zmeny vašich mier, skrátenie šiat podľa výšky vášho podpätku , vyčistenie a oprava šiat po svadbe. Túto službu vám poskytne priamo v salóne krajčírka za ceny platné v rámci služby Oprava a úprava odevov. Viac informácii v salóne.

V cene šiat nie je oprava poškodených šiat po svadbe. V prípade poškodenia prenajatých šiat nad rámec obvyklého opotrebenia je potrebné zaplatiť adekvátnu finančnú náhradu, v prípade poškodenia šiat v takom rozsahu, ktoré neumožňuje ich ďalší prenájom, je potrebné doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou prenájmu. Viac info v zmluve o prenájme.